Polityka prywatności

Szkoła Językowa HELLO dokłada wszelkich starań, by chronić prywatność osób korzystających z naszych usług. Niniejsza polityka prywatności określa w jaki sposób przetwarzamy i chronimy dane osobowe. Wszelkie modyfikacje obowiązującej polityki prywatności publikowane są na naszej stronie internetowej.

Dane osobowe

Ponosimy odpowiedzialność za wszelkie dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail), które nam powierzysz.
Szkoła Językowa HELLO jest podmiotem odpowiedzialnym za Twoje dane osobowe zgodnie z Ustawą 1998:204 dotyczącą ochrony danych osobowych oraz Dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Twoje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Szkołę Językową HELLO.

Do czego są wykorzystywane Twoje dane?

Dzięki zebranym informacjom możemy wywiązywać się z naszych zobowiązań wobec Klientów, dostarczając im usługi, których oczekują. Dotyczy to również przesyłania komunikacji o charakterze marketingowym. Przetwarzanie danych osobowych może być pomocne np. w doborze odpowiednich ofert promocyjnych. Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie do czasu, gdy nie są one już nam potrzebne do świadczenia stosownych usług, o ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej. Po tym okresie dane osobowe są usuwane.

Jakie prawa Ci przysługują?

Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, które przechowujemy. Jeżeli Twoje dane są błędne lub niepełne, możesz poprosić o ich poprawienie lub usunięcie.

Kto ma dostęp do danych osobowych?

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani nie wymieniamy danych osobowych z podmiotami trzecimi w celach marketingowych. Dane udostępniane podmiotom trzecim wykorzystywane są wyłącznie w celu lepszej realizacji usług przez Szkołę Językową HELLO.

Polityka prywatności dla osób ubiegających się o pracę

Ponosimy również odpowiedzialność za dane osobowe, które pozyskujemy podczas przeprowadzania rekrutacji. 
Administratorem danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacyjnego jest Szkoła Językowa HELLO z siedzibą przy ul. Benedyktyńskiej 15  we Wrocławiu. Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby rekrutacji w zgodzie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwaną dalej „Ustawą”).
Dobrowolne udostępnienie danych jest wymagane w celach rekrutacyjnych. Masz prawo dostępu do swoich danych oraz poprawiania ich. Szkoła Językowa HELLO nie udostępnia danych osobowych jakimkolwiek odbiorcom danych określonym w Ustawie.
Złożenie dokumentów rekrutacyjnych traktowane jest jako udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji. Dalsze przechowywanie danych odbywa się zgodnie ze stosownymi ustaleniami. Szkoła Językowa HELLO może pozyskiwać wyłącznie informacje dozwolone prawnie, dlatego polityką firmy jest niepytanie osób ubiegających się o pracę o tzw. dane wrażliwe za pośrednictwem strony internetowej. Dlatego prosimy nie podawać informacji wrażliwych (takich jak pochodzenie rasowe/etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne czy członkostwo w związkach zawodowych). Wszystkie nadesłane aplikacje staramy się rozpatrywać jak najszybciej.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej aplikacji bądź danych osobowych, skontaktuj się ze Szkołą językową HELLO we Wrocławiu.

Strona internetowa Szkoły Językowej Hello może zawierać linki do portali, których zawartość jest poza naszą kontrolą. Odwiedziny na takich stronach mogą się wiązać z naruszeniem prywatności, za co w żaden sposób nie możemy odpowiadać. Linki zamieszczamy jedynie po to, by ułatwić znalezienie konkretnych informacji.

Prawa autorskie

Treści zamieszczone na tej stronie są chronione prawem autorskim i są własnością Szkoły Językowej HELLO

Administrator danych osobowych

HELLO  s.c.
ul. Benedyktyńska 15
50-350 Wrocław
NIP: 898-19-82-135