Test języka polskiego dla cudzoziemców

Test składa się z 50 pytań.

Zaznacz właściwą odpowiedź. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Nie próbuj zgadywać, ponieważ za błędną odpowiedź odejmuje się punkt (za brak odpowiedzi nie odejmuje się punktów). Rozsądniej jest więc odpowiadać tylko wówczas, gdy jesteś pewien, że zrozumiałeś pytanie.

Po wypełnieniu testu będziesz mógł wysłać nam wyniki – dzięki temu będziemy mogli określić poziom zajęć odpowiadający twoim umiejętnościom. Pamiętaj, że test ma ograniczony czas na wypełnienie – 25 minut!


Podaj Imię i Nazwisko
Email
Telefon
Uwagi