Post Type ArchivesQuizzes & Surveys

test testu

Welcome to your test testu


Name
Email
Business

test język polski _ukr

Тест складається з 50 питань.

Познач правильну відповідь. Тільки одна відповідь правильна. Не намагайтеся вгадати, оскільки за неправильну відповідь знімається один бал (за відсутності відповідей бали не знімаються). Тому розумніше відповідати лише у тому випадку, якщо ви впевнені, що зрозуміли питання.

Після проходження тесту ви зможете надіслати нам свої результати – це дозволить нам визначити рівень групи, що відповідає вашим здібностям. Пам'ятайте, що на виконання тесту приділяється обмежений час – 25 хвилин!


Podaj Imię i Nazwisko
Email
Telefon
Uwagi

test język polski

Test składa się z 50 pytań.

Zaznacz właściwą odpowiedź. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Nie próbuj zgadywać, ponieważ za błędną odpowiedź odejmuje się punkt (za brak odpowiedzi nie odejmuje się punktów). Rozsądniej jest więc odpowiadać tylko wówczas, gdy jesteś pewien, że zrozumiałeś pytanie.

Po wypełnieniu testu będziesz mógł wysłać nam wyniki - dzięki temu będziemy mogli określić poziom zajęć odpowiadający twoim umiejętnościom. Pamiętaj, że test ma ograniczony czas na wypełnienie - 25 minut!


Podaj Imię i Nazwisko
Email
Telefon
Uwagi

test z hiszpańskiego dla dzieci_ukr

Тест складається із двох частин.

Частина перша - питання 1-20

Дайте відповідь на запитання, відзначивши "" або "no". Не намагайтеся вгадати, оскільки за неправильну відповідь знімається один бал (за відсутності відповіді бали не знімаються). Тому розумніше відповідати лише у тому випадку, якщо ви впевнені, що зрозуміли питання.

Частина друга – питання 21-40

Перекладіть ці слова польською мовою. Якщо ви не впевнені у значенні слова, ви можете пропустити. За неправильну відповідь бал не знімається.

Після проходження тесту ви зможете надіслати нам свої результати – це дозволить нам визначити рівень групи, що відповідає вашим здібностям. Пам'ятайте, що на виконання тесту приділяється обмежений час – 20 хвилин!


Imię i Nazwisko
Email
Telefon

test z angielskiego dla dzieci_ukr

Тест складається із двох частин.

Частина перша - питання 1-20

Дайте відповідь на запитання, відзначивши "yes" або "no". Не намагайтеся вгадати, оскільки за неправильну відповідь знімається один бал (за відсутності відповідей бали не знімаються). Тому розумніше відповідати лише у тому випадку, якщо ви впевнені, що зрозуміли питання.

Частина друга – питання 21-40

Перекладіть ці слова польською мовою. Якщо ви не впевнені у значенні слова, ви можете пропустити. За неправильну відповідь бал не знімається.

Після проходження тесту ви зможете надіслати нам свої результати – це дозволить нам визначити рівень групи, що відповідає вашим здібностям. Пам'ятайте, що на виконання тесту приділяється обмежений час – 20 хвилин!


Imię i Nazwisko
Email
Telefon

test język hiszpański_ukr

Частина перша – питання 1-50

Дайте відповідь на запитання, відзначивши "" або "no". Не намагайтеся вгадати, оскільки за неправильну відповідь знімається один бал (за відсутності відповідей бали не знімаються). Тому розумніше відповідати лише у тому випадку, якщо ви впевнені, що зрозуміли питання.

Частина друга – питання 51-100

Перекладіть ці слова польською мовою. Якщо ви не впевнені у значенні слова, ви можете пропустити. За неправильну відповідь бал не знімається.

Після проходження тесту ви зможете надіслати нам свої результати – це дозволить нам визначити рівень групи, що відповідає вашим здібностям. Пам'ятайте, що на виконання тесту приділяється обмежений час – 30 хвилин!


Imię i nazwisko
email
telefon

test angielskiego_ukr

Тест складається із двох частин.

Частина перша – питання 1-50

Дайте відповідь на запитання, відзначивши "yes" або "no". Не намагайтеся вгадати, оскільки за неправильну відповідь знімається один бал (за відсутності відповідей бали не знімаються). Тому розумніше відповідати лише у тому випадку, якщо ви впевнені, що зрозуміли питання.

Частина друга – питання 51-100

Перекладіть ці слова польською мовою. Якщо ви не впевнені у значенні слова, ви можете пропустити. За неправильну відповідь бал не знімається.

Після проходження тесту ви зможете надіслати нам свої результати – це дозволить нам визначити рівень групи, що відповідає вашим здібностям. Пам'ятайте, що на виконання тесту приділяється обмежений час – 30 хвилин!


Podaj Imię i Nazwisko
Email
Telefon
Uwagi

dla ósmoklasisty

Test składa się z dwóch części.

Część pierwsza - pytania 1-50

Odpowiedz na pytania zaznaczając “yes” lub “no”. Nie próbuj zgadywać, ponieważ za błędną odpowiedź odejmuje się punkt (za brak odpowiedzi nie odejmuje się punktów). Rozsądniej jest więc odpowiadać tylko wówczas, gdy jesteś pewien, że zrozumiałeś pytanie.

Część druga - pytania 51-100

Przetłumacz słowa na język polski. Jeżeli nie jesteś pewien znaczenia któregoś słowa, możesz zgadywać. Za błędną odpowiedź nie odejmuje się punktu.

Po wypełnieniu testu będziesz mógł wysłać nam wyniki - dzięki temu będziemy mogli określić poziom zajęć odpowiadający twoim umiejętnościom. Pamiętaj, że test ma ograniczony czas na wypełnienie - 30 minut!


Podaj Imię i Nazwisko
Email
Telefon

test z hiszpańskiego dla dzieci

Test składa się z dwóch części.

Część pierwsza - pytania 1-20

Odpowiedz na pytania zaznaczając “sí” lub “no”. Nie próbuj zgadywać, ponieważ za błędną odpowiedź odejmuje się punkt (za brak odpowiedzi nie odejmuje się punktów). Rozsądniej jest więc odpowiadać tylko wówczas, gdy jesteś pewien, że zrozumiałeś pytanie.

 

Część druga - pytania 21-40

Przetłumacz słowa na język polski. Jeżeli nie jesteś pewien znaczenia któregoś słowa, możesz zgadywać. Za błędną odpowiedź nie odejmuje się punktu.

 

Po wypełnieniu testu będziesz mógł wysłać nam wyniki - dzięki temu będziemy mogli określić poziom zajęć odpowiadający twoim umiejętnościom. Pamiętaj, że test ma ograniczony czas na wypełnienie - 20 minut!


Imię i Nazwisko
Email
Telefon

test z angielskiego dla dzieci